Básně z dálnice

Výstava nazvaná Básně z dálnice je výběrem z obsáhlejší sbírky sloganů, které si Jolana Havelková zaznamenávala při cestách Českou republikou. Zachycuje proměnu jazyka copywriterů, kteří píší hesla pro billboardy,
v období ohraničeném světovými zvraty ve společnosti: krizí finanční v letech 2008–2009 a krizí pandemickou (2020–2021). Slogany tvoří vizuální
i obsahovou  stránku plochy.

Texty na billboardech obvykle vybízejí ke změně života nebo k uskutečnění nejrůznějších snů a motivují ke koupi nějakého produktu či k ochraně majetku a zdraví. Absencí předmětu reklamy se tato přivlastněná hesla stávají hrou se slovy. Poskytují téměř bezbřehý prostor pro imaginaci, vybízejí k zamyšlení nad obsahem a smyslem textů, které nás léta obklopují.

Vizuální podoba Básní z dálnice se stala podkladem pro rétorickou performanci Davida Dvořáka a Tomáše Jeřábka.

The Highway Poems

The Highway Poems exhibition is a part of a larger collection of slogans gathered by Jolana Havelková during her travels through Czechia. It reflects the change of the billboard copywriting language in the time between two global crises that have shaken the society: the financial crisis in 2008–2009 and the pandemic crisis (2020–2021). The slogans form the visual part as well as the content of the billboards. 

The advertising slogans usually encourage us to change our lives or to make our dreams come true, to buy a product, or to protect our belongings or our wellbeing. Once the subject of advertising is absent, the appropriated slogans are reduced to wordplays. They provide near-boundless space for our imagination, and encourage us to think of the content and meaning of the texts that have surrounded us for years.
 
The visual form of The Highway Poems has become the basis for the rhetorical performance by David Dvořák and Tomáš Jeřábek.

Rétorická performance v galerii Vltavská / Rhetorical performance:
19. 5. 2021, 17.00 

Básně z dálnice č. 1
Básně z dálnice č. 2
Básně z dálnice č. 3
Básně z dálnice č. 4
Básně z dálnice č. 5
Básně z dálnice č. 6
Básně z dálnice č. 7

Autorka projektu / Author of the project: Jolana Havelková 
Termín konání expozice / Exhibition period: 15/4 — 25/6 2021
Kurátorka / Curator: Tereza Nováková
Grafika / Graphic design: Beata Šafková
Performance a zvuková stopa / Performance and Sound track:
David Dvořák, Tomáš Jeřábek
Nahrávání a střih / Recording and editing: Ivan Horák
Technická podpora / Technical support: Karim Tarakji

Non-stop Galerie Vltavská se nachází na kaskádách u vestibulu metra Vltavská.
Instalace v nové dočasné galerii je ve správě Galerie hlavního města Prahy a je podpořena
z Programu Umění pro město, v rámci spolupráce s Dopravním podnikem hlavního města
Prahy.

Non-stop Gallery Vltavská is located by the Cascades near the Vltavská underground station.
The installation in the new temporary gallery is managed by the Prague City Gallery, and has
been supported through the program Art for the City, in cooperation with the Prague Public
Transit Company.